Tiểu Ban Văn hóa Đại lễ Phật đản LHQ - Vesak 2019, họp rà soát lần cuối công tác phục vụ Đại lễ

Sáng ngày 23-4-2019, Tiểu Ban Văn hóa Đại lễ Phật đản LHQ - Vesak 2019, họp rà soát lần cuối công tác phục vụ Đại lễ.

Nguồn: TT Thích Minh Quang