Trực tiếp: Vesak 2019, Tam Chúc - Lễ Bế Mạc Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019