Chủ tịch UB Tổ chức Quốc tế Phật đản LHQ

Tác giả: 
HT. Phra Brahmapundit
Quốc gia: 
Thailand