Phó thủ tướng Ấn Độ

Tác giả: 
M. Venkaiah Naidu
Quốc gia: 
India