vesak 2019, Tam Chuc
CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU
VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG
Chùa Tam Chúc,
Khu Du lịch Quốc gia Phật giáo​
Ba Sao, Hà Nam, Việt Nam

Giới Thiệu về
Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc

NGUỒN GỐC CỦA ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC Ngày Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc là một lễ hộiRead more >
​Những giá trị Vesak mang lại bao gồm đạo đức, học thuật, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, tâm linh và giá trị Tăng-già và hơn thế nữaRead more >
Đại lễ Vesak 2019 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của ICDV và IABU.Read more >
Tài liệu lưu trữ của những bản tuyên ngôn của Đại lễ Vesak từ trước đến nay, nhằm khẳng định khát vọng hoà bình của cộng đồng Phật Giáo thế giới trong thời đại mới.Read more >

CHƯƠNG TRÌNH & SỰ KIỆN

Opening Ceremony
Opening Ceremony
Thematic Panel
Thematic Panel
Closing ceremony
Closing ceremony

TIN TỨC MỚI NHẤT

Tuyên bố Hà Nam 2019

TUYÊN BỐ HÀ NAM 2019 Nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16, ngày 12-14/5/2019 Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Chùa Tam Chúc, Hà Nam, Việt Nam Tất cả chúng tôi, những đại biểu đến...