LỄ TẮM PHẬT
& THUYẾT PHÁP
<p>
	Người dân trên khắp Thế giới đón mừng ngày lễ Vesak theo nhiều nghi thức khác nhau, và Lễ Tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản hằng năm tổ chức tại các quốc gia. Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này, cách đây hơn 2.600 năm. Nghi thức tắm Phật sẽ là một trong những nghi thức được cử hành trang trọng trong ngày khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019.
</p>

Người dân trên khắp Thế giới đón mừng ngày lễ Vesak theo nhiều nghi thức khác nhau, và Lễ Tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản hằng năm tổ chức tại các quốc gia. Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này, cách đây hơn 2.600 năm. Nghi thức tắm Phật sẽ là một trong những nghi thức được cử hành trang trọng trong ngày khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019.

<p>
	Người dân trên khắp Thế giới đón mừng ngày lễ Vesak theo nhiều nghi thức khác nhau, và Lễ Tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản hằng năm tổ chức tại các quốc gia. Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này, cách đây hơn 2.600 năm. Nghi thức tắm Phật sẽ là một trong những nghi thức được cử hành trang trọng trong ngày khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019.
</p>

Người dân trên khắp Thế giới đón mừng ngày lễ Vesak theo nhiều nghi thức khác nhau, và Lễ Tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản hằng năm tổ chức tại các quốc gia. Nghi thức này như là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này, cách đây hơn 2.600 năm. Nghi thức tắm Phật sẽ là một trong những nghi thức được cử hành trang trọng trong ngày khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2019.

TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT
& BIỂU DIỄN VĂN HOÁ
<h3>BIỂU DIỄN VĂN HOÁ</h3>

<p>Nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm văn hóa Phật giáo, triển lãm văn hóa Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hội chợ văn hóa và ẩm thực, xe hoa diễu hành, trang hoàng cờ phướn Phật giáo, lồng đèn, hoa đăng, sẽ góp phần quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và thân thiện đối với thế giới.</p>
BIỂU DIỄN VĂN HOÁ

Nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm văn hóa Phật giáo, triển lãm văn hóa Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hội chợ văn hóa và ẩm thực, xe hoa diễu hành, trang hoàng cờ phướn Phật giáo, lồng đèn, hoa đăng, sẽ góp phần quảng bá với bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và thân thiện đối với thế giới.

<h3>TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT</h3>

<p>Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2019, bên cạnh các hội thảo chuyên đề về Phật học, GHPGVN cũng sẽ giới thiệu đến các Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới được biết rõ hơn về truyền thống, văn hóa di sản quý báu của Việt Nam.</p>
TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2019, bên cạnh các hội thảo chuyên đề về Phật học, GHPGVN cũng sẽ giới thiệu đến các Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới được biết rõ hơn về truyền thống, văn hóa di sản quý báu của Việt Nam.

DIỄU HÀNH
XE HOA
<h3>DIỄU HÀNH XE HOA</h3>

<p>Một trong những hoạt động nổi bật của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ là đoàn diễu hành xe hoa, với sự tham gia của hàng chục xe hoa và đoàn xe máy tùy tùng. Toàn bộ số xe hoa được thiết trí trang nghiêm, lộng lẫy. Lộ trình diễu hành của các xe là quanh Thành phố Hà Nam sau đó là về chùa Tam Chúc. Hoạt động này dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn Phật tử tham gia, nhằm thể hiện lòng tôn kính với Đức Như Lai.</p>
DIỄU HÀNH XE HOA

Một trong những hoạt động nổi bật của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ là đoàn diễu hành xe hoa, với sự tham gia của hàng chục xe hoa và đoàn xe máy tùy tùng. Toàn bộ số xe hoa được thiết trí trang nghiêm, lộng lẫy. Lộ trình diễu hành của các xe là quanh Thành phố Hà Nam sau đó là về chùa Tam Chúc. Hoạt động này dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn Phật tử tham gia, nhằm thể hiện lòng tôn kính với Đức Như Lai.

HOA ĐĂNG ​CẦU NGUYỆN
HOÀ BÌNH THẾ GIỚI
<h3>HOA ĐĂNG CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH</h3>

<p>Đêm cuối cùng của đại lễ Vesak 2019 sẽ là Đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới. BTC muốn gửi đi thông điệp đoàn kết, hòa bình của Cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, đồng gửi đến quốc tế và Việt Nam tâm nguyện xoa dịu đau thương, ổn định trật tự xã hội, chấm dứt chiến tranh.</p>
HOA ĐĂNG CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH

Đêm cuối cùng của đại lễ Vesak 2019 sẽ là Đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới. BTC muốn gửi đi thông điệp đoàn kết, hòa bình của Cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, đồng gửi đến quốc tế và Việt Nam tâm nguyện xoa dịu đau thương, ổn định trật tự xã hội, chấm dứt chiến tranh.

<h3>HOA ĐĂNG CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH</h3>

<p>Đêm cuối cùng của đại lễ Vesak 2019 sẽ là Đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới. BTC muốn gửi đi thông điệp đoàn kết, hòa bình của Cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, đồng gửi đến quốc tế và Việt Nam tâm nguyện xoa dịu đau thương, ổn định trật tự xã hội, chấm dứt chiến tranh.</p>
HOA ĐĂNG CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH

Đêm cuối cùng của đại lễ Vesak 2019 sẽ là Đêm thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới. BTC muốn gửi đi thông điệp đoàn kết, hòa bình của Cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, đồng gửi đến quốc tế và Việt Nam tâm nguyện xoa dịu đau thương, ổn định trật tự xã hội, chấm dứt chiến tranh.