Ms. Audrey Azoulay
M. Venkaiah Naidu
Ranil Wickremesinghe
Nghị sĩ Scott Morrison
PTT. Phạm Bình Minh