Thông điệp từ Hội Phúc lợi Phật giáo Biswantar Pato Rani

Tác giả: 
Ven. Phra Nāgasena
Quốc gia: 
Bangladesh