Thông điệp từ Hiệp hội Phát triển Phật giáo Thế giới

Tác giả: 
Thiền sư Liên Hải (Wang Zuo An)
Quốc gia: 
China